Stopp i avlopp

De första tecknet på att ett eventuellt stopp är på gång kan vara att det bubblar i diskhon eller om det luktar illa från avloppet. När du får stopp i avloppet kan detta få oönskade konsekvenser och jobbiga levnadsförhållanden. Dessutom kan det kosta dig dyrt om du har otur – men bara om det inte åtgärdas i tid.

RoJo Spol och Fuktteknik AB använder sig utav en populär metod som också är den mest effektiva: högtrycksspolning. Efter att vi har spolat ditt avlopp kommer genomströmningsvärdena vara i topp.

Vi har även en kombinerad slamsugbil/Spolbil ifall det behövs sugas/tömmas.

Vi hjälper dig med ditt stopp i avlopp om så önskas. Ring oss! 016-100117