Rörinspektion och avloppskontroll

När vi utför en rörinspektion, även kallat filmning av ledningar använder vi oss av avancerad inspektionsutrustning. Vi inspekterar diverse olika typer av ledningar – både i mark och fastighet.

Genom att använda sig utav en rörkamera kan vi upptäcka sprickor, rörbrott, läckage, förskjutningar och främmande föremål såsom stenar eller inträngande rötter.

När inspektionen är utförd finns möjligheten för dig som kund att få filmen om så önskas. Den kan vara bra att ha vid framtida underhåll eller rörarbeten. En rörinspektion kan utföras både innan och efter en avloppsspolning för att lokalisera eventuella orsaker till stopp i avlopp.

Vi hjälper dig med att inspektera dina rör & ledningar. Ring oss! 016-100117