Rivning, håltagnings- och återställningstjänster

Riva väggar eller spåra och bila upp betong görs exempelvis när man vill komma åt eller gömma rördragningar i väggar och golv det görs ofta vid stambyten eller relining. Detta är något vi har erfarenhet av och gör ofta åt olika företag, kommuner och privatpersoner. Vi gjuter sedan igen efter oss och erbjuder även övrig sorts återställning som är anpassad utefter arbetet som ska göras.

Vi arbetar med håltagningar i olika storlekar åt både företag och privatpersoner. En håltagning kan innebära att vi gör hål eller öppningar i väggar och golv. Det görs med hjälp av sågning/borrning. En utav anledningarna till att man gör på detta sätt är för att få till en ny dörr/fönsteröppning eller hål för ventilation, vatten och avlopp.

Vi hjälper dig med rivning, håltagning och återställning om så önskas. Ring oss! 016-100117